hoppa till huvudinnehållet

Tänk om man dessutom kunde ta hand om det utan utsläpp av klimatgaser, vilket ju annars är fallet med en vanlig kompost eller en stor gödselsamling. Och tänk om man kunde producera den här näringen lokalt, nära där vi bor och därmed göra jordbruket och de privata hobbyodlingarna mer hållbara utan att vara beroende av storskalig import av konstgödsel. ETC Näring är en sån produkt. Vi har utvecklat en ny revolutionerande näringslösning utan klimatutsläpp som dessutom binder koldioxid i marken. En lösning som går i linje med klimatforskningens mål om att återföra både energi och näringsämnen till odlingsjorden. Hemligheten är inte så hemlig. Det heter fermentering och är något vi människor gjorde redan för många tusen år sen. Men nu är det dags att göra det igen. Och med dagens teknik. 

ETC Näring produceras av organiska restprodukter som hästgödsel, grönt organiskt material som gräsklipp eller matavfall (ej av animaliskt ursprung). Med naturliga jordmikrober fermenterar vi materialet till en flytande växtnäring. Bland mikroberna finns de kväve- och koldioxid-fixerande fotosyntesbakterierna. Processen binder energin och näringsämnen i det organiska avfallet som då kan återföras till jorden. Kolcykeln sluts och med tiden bygger vi upp en mer levande jord som binder klimatgaser i levande organismerna – ett mer aktivt ekosystem med en högre biomassa. Under fermenteringen producerar jordmikroberna en mängd positiva ämnen som stimulerar tillväxten och livet i jorden till exempel antioxidanter, vitaminer, enzymer, aminosyror och organiska syror. De naturliga mikroberna i näringen fortsätter i jorden att frigöra näring och att skapa stabila kolföreningar som humussyror.

Humusen har en central roll i jorden då den fungerar som ett batteri för näringsämnen. En jord med ett högt humusinnehåll blir mer robust och klarar på ett bättre sätt att hålla näring, vatten och luft. Det är den typen av stabila odlingsjordar vi behöver i ett förändrat klimat med mer torka och skyfall. De levande mikroberna i ETC Näring stimulerar även andra kvävefixerande mikrober i jorden och förstärker på det sättet jordens förmåga att binda kvävegaser och koldioxid i ett win-win system.

Gör din egen växtnäring

Att fermentera matavfall och bygga upp en trädgårdsjord full av liv och energi är en revolution. Vill du göra det själv hemma så gör du det med ETC Bokashi. Du spar in kostnader för sophämtning och växtnäring och bidrar till ett positivt kretslopp. Att fermentera matavfall kan binda 27 gånger mer klimatgaser än om de bryts ned med syre. Du stimulerar livet i jorden och får ekosystemtjänster tillbaka i form av en jord som binder mer näring, vatten och luft.

Du kan med fördel använda ETC Bokashi som ett jordförbättringsmedel och ETC Näring som en direktverkande växtnäring. Tillsätt bokashin på hösten eller under tidig vår i ditt trädgårdsland eller i växthuset. Det kommer att ge en bra grundgödsling och du ympar in de viktiga fotosyntesbakterierna. Senare under säsongen är det en fördel att komplettera med ETC Näring för att upprätthålla en god mikroflora. Kretsloppsnäringen innehåller både den levande mikrokulturen och lätt tillgänglig näring. Den här formen av samverkan ger dig en rik skörd av näringskrävande grödor som till exempel tomater.

En kolsänka i din egen trädgård

Och vill göra extra nytta så har vi ETC Biokol som är lagrad koldioxid. Den koldioxid som trädet bundit släpps normalt fritt när man eldar men genom att göra biokol lagras istället en mängd koldioxid i kolet. Ett kilo biokol lagrar hela tre kilo koldioxid!

Men inte bara det.

Biokol gör nytta direkt i marken. Genom att gräva ner biokolet i jorden så hålls kolet borta från atmosfären. Vi skapar alltså en kolsänka i marken som håller i hundratals år. Det gör att biokol är en stor klimat­räddare.

Den biokol vi tar fram mättar vi med vår fermenterade växtnäring, full med mikroorganismer och goda fotosyntesbakterier som ger växterna stor hjälp att växa djupare och därmed bli starkare. Du köper alltså färdigmättad biokol direkt från oss. Vi näringssätter biokolet med fermenterad drav och får då en lite "kladdigare" biokol där näringen varar länge.

Din varukorg

Tack för att du kontaktat oss! Vi hör av oss så snart vi kan. Tack för att du prenumererar Tack! Vi kommer att höra av oss när produkten är i lager igen. Maximalt antal produkter har redan lagts till din varukorg Det finns bara en vara kvar att lägga i din varukorg Det finns bara [num_items] varor kvar at lägga i varukorgen